Akcja szpik

Organizatorzy konferencji GET.NET (Sii sp. z o. o.) wraz z Fundacją „Krwinka”, Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku i Wydziałem Filologicznym UŁ zapraszają osoby zainteresowane ideą honorowego dawstwa do wzięcia udziału w akcji powiększenia polskiego Rejestru Dawców Szpiku.
Tym samym MOŻESZ POMÓC OSOBOM CHORYM NA BIAŁACZKĘ LUB INNE CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO. Dla niektórych chorych przeszczep szpiku jest jedyna metodą leczenia.

TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE. 

Wydarzenie odbędzie się podczas 7. edycji konferencji GET.NET, czyli w dniu 22 kwietnia 2017 roku.
Chcesz do nas dołączyć? Nic prostszego – wystarczą 4 proste kroki:
1. Przyjdź 22 kwietnia między godz. 9.00 a 17.00 na Wydział Filologiczny UŁ
(ul. Pomorska 171/173).
2. Wypełnij ankietę zdrowotną dawcy komórek krwiotwórczych oraz Kartę Ewidencyjną. (możesz ją pobrać również wcześniej TUTAJ i TUTAJ)
3. Jeżeli masz wątpliwości, porozmawiaj z obecnym na miejscu lekarzem.
4. Oddaj jedynie 5 ml własnej krwi (krew z palca, niekoniecznie na czczo, nie więcej niż 50 lat).

KOLEJNE ETAPY

Po zakończeniu wszystkich badań, ich wyniki i dane osobowe będą przekazane i zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w Centralnym Rejestrze Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającym przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

Następnie zostaną one przekazane do światowej bazy BMDW i tą drogą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie.

A CO SIĘ ZADZIEJE, JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE WASZ UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ OKAŻE SIĘ WSTĘPNIE ZGODNY Z POTRZEBUJĄCYM PACJENTEM (CHORYM)?

Rozpocznie się procedura ostatecznego doboru dawca-biorca, czyli:
–  nawiązanie kontaktu z dawcą
–  potwierdzenie chęci oddania komórek krwiotwórczych
–  ustalenie aktualnego stanu zdrowia
–  wykonanie szczegółowych badań uzupełniających
–  jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w ośrodku transplantacyjnym.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POTENCJALNYM DAWCĄ?

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18-50 lat.
Wyłączeniu czasowemu lub całkowitemu podlegają osoby, u których stwierdza się występowanie kryteriów wykluczających tj. np.: astma atopowa, cukrzyca, zakażenie wirusem HIV i inne.
Szczegółowy wykaz przeciwskazań wykluczających dawcę znajdziesz TUTAJ:
Należy jednak pamiętać, że zawsze decyzję o kwalifikacji do pobrania podejmuje lekarz. Wstępna kwalifikacja odbywa się przy zgłoszeniu do rejestru, a ponowna przy ewentualnym dawstwie komórek krwiotwórczych.